Dezinfekce prostor je nezbytná pro zajištění zdravého prostředí

08.12.2020

Pandemie COVID-19 navždy změní způsob čištění a dezinfekce zařízení. Ta je důležitá jako součást ochrany prostor a nezbytná pro bezpečný návrat zaměstnanců a dobrovolníků na pracoviště po zrušení distančních omezení. Dezinfekce prostor musí být provedena na profesionální úrovni, aby bylo zajištěno opravdu bezbakteriální prostředí, proto se obraťte na odborníky.

Dezinfekce prostor
Dezinfekce prostor

Nebezpečí koronaviru

Nyní a více než kdy dříve je životně důležité, aby byla v komerční ch budovách provedena dezinfekce prostor. Zatímco každodenní čištění by mělo být samozřejmostí pro každý podnik, je nutná důkladná dezinfekce, aby se zničily škodlivé bakterie, které žijí na površích a zařízeních. Infekční onemocnění, jako je COVID-19, mohou přežít na povrchu z nerezové oceli po dobu až 72 hodin, a proto pokud nebudou řádně dezinfikovány, mohou představovat obrovské riziko pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců, hostů a širší populace.

Jaké jsou výhody dezinfekce prostor?

Jelikož profesionální dezinfekce probíhá za pomoci speciálních mobilních dezinfekčních jednotek, probíhá tato dezinfekce velice rychle. Rozhodně několikanásobně rychleji, než kdybyste se do dezinfekce prostor pustili sami. Také můžete využít profesionální dezinfekci prostor v místnostech, kde jsou elektrické spotřebiče, jelikož používané látky jsou nevodivé.

Jak se virus přenáší

Lidé často kašlou a kýchají do rukou nebo se dotýkají úst nebo nosu, což poskytuje prostředky k šíření koronaviru na všechno, čeho se dotknou. Virus může být přenesen na jiné lidi, když se dotknou kontaminovaného povrchu, a nakazit je, když se dotknou úst, nosu nebo očí. Dezinfekce prostor Praha tomuto přenosu zabrání. Jde přeci o zdraví vás a vašich zaměstnanců, tak buďte ohleduplní!

Prostorová dezinfekce zajistí zdravé prostředí.