Diagnostika transformátoru VN

28.01.2019

Se zárukou provozu bez poruchy společnost ELDIAG, s. r. o., dodává ucelené služby v rámci diagnostiky elektrických strojů a jejich izolací vysokého napětí. 

 V této kategorii jsou výkonové a měřící transformátory, transformátory, dále vazební kondenzátory, tlumivky, alternátory o veškerých napěťových hladinách a výkonech a vnitřní elektromotory. Firma ELDIAG je specializována také na spolehlivá diagnostické testování, na jejichž základě navrhuje případná opatření pro provoz bez poruch.

Ucelená i zkrácená diagnostika transformátoru VN VVN pod vedením ELDIAG

Společnost ELDIAG provádí diagnostiku celého izolačního systému, což pojímá diagnostiku izolačního odporu, kapacity a ztrátového činitele, je prováděno měření impedance nakrátko při sníženém napětí, velmi citlivé měření převodů, jsou měřeny ztráty naprázdno a nakrátko, je prováděn kompletní rozbor včetně plynové chromatografie. Provádí se přesná diagnostika transformátoru VN VVN, velmi citlivé kontrolování kondenzátorových průchodek, kontrola přístrojových traf, přeměřují se i tlumivky a kondenzátory.

Pečlivě změřený izolační olej metodou izolační olej-papír

Pracovní dozor nad izolačními soustavami elektrických přístrojů a strojů s vysokým napětím se provádí diagnózou systému izolační olej-papír. Ozkoušený způsob přihlíží k diagnostice a posouzení izolačních vlastností, přeměření napětí nakrátko při nízkém napětí i diagnostiku a posouzení jakosti, kterou má izolační olej. Pro volbu izolačního oleje je důležitým činitelem jeho doba životnosti ve stroji, což jsme schopni jednoduše zjistit s pomocí testů na bázi navýšení účinku činitelů, které zapříčiňují zastarání olejů.

Požární bezpečnost by měla být pravidelně hlídána

Aby pracoviště neohrožoval vznik požáru navlhlého transformátoru, měli byste myslet na požární bezpečnost. Správnou požární bezpečnost zajišťuje kvalifikovaný revizní technik, jenž hlavně odborně odejme trochu oleje z transformátoru. Před požárem transformátoru se můžeme účinně bránit tak, že nedovolíme namočení přístroje, či zestárnutí transformátorového oleje, či odhalením neviditelné poruchy.