Finanční leasing aneb komu se tato forma financování vyplatí?

17.01.2023

Při pořizování dlouhodobého hmotného majetku má řada kupujících zájem o specifickou formu financování, protože například auto nebo stavební technika představují vysoký jednorázový výdaj. Našetření takového množství finančních prostředků je pro mnoho kupujících naprosto nereálné, a proto raději využijí finanční leasing. I když je tato forma financování na ústupu, přesto byste mohli patřit mezi subjekty, jimž se vyplatí.

Jak finanční leasing funguje?

Finanční leasing je za určitých okolností velmi atraktivní možností financování nejčastěji dlouhodobého hmotného movitého majetku. Mnoho lidí zná operativní leasing, ovšem ten se od finančního liší celou řadou rozdílů. Po ukončení sjednané doby totiž předmět leasingové smlouvy přechází z leasingové společnosti na uživatele, tedy na vás jako dosavadního nájemce vozidla. Finanční úvěr však musí být uhrazen včetně všech splátek a poplatků.

Na co si dát pozor?

Aby bylo financování vozidla z hlediska legislativy platné a legální, je nutné dodržet několik zásadních podmínek. V leasingové smlouvě musí být doslova obsaženo, že vlastnická práva na předmět leasingové smlouvy přechází na konci sjednané doby na nájemce, včetně s tím spojených povinností. Kromě toho si dejte pozor, aby kupní cena daného vozidla nebyla vyšší než zůstatková cena majetku podle účetních výkazů evidovaných u vlastníka.

Jak dlouho leasing trvá?

Úvěr na auto se zpravidla sjednává na stejnou dobu, jakou probíhá odepisování daného vozidla. U hmotného movitého majetku stanovuje zákon tuto lhůtu na 5 let, přičemž ji je možné zkrátit až o 6 měsíců. Minimální doba trvání finančního leasingu je 54 měsíců. Leasingovou smlouvu je pochopitelně možné ukončit dříve, nicméně v takovém případě se nejedná o finanční leasing, ale o pouhý nájem.

Půjčka na auto formou finančního leasingu může být za určitých podmínek velmi výhodná. Chystáte-li se tedy pořizovat nové vozidlo, zamyslete se nad touto možností financování.