Jak na výkop studny aneb proč potřebujete hydrogeologický posudek?

11.11.2020

Chtěli byste se vyhnout placení astronomických částek za vodné a stočné, nebo vás jednoduše trápí sucho? Vykopáním vlastní studny vedle rodinného domu zabijete hned několik much najednou. Získáte vodní zdroj s levnějším vodou, a navíc nebudete závislí na dodávkách z komerční sítě. Bohužel po novele zákona v roce 2019 musíte mít i takzvaný hydrogeologický posudek a je potřeba také zařídit průzkumný vrt a legalizace studny.

Hydrogeologický průzkum Říčany
Hydrogeologický průzkum Říčany

Hydrogeologický průzkum Říčany vám posudek obstará

Nejprve se budete muset obrátit na hydrogeologický průzkum Říčany, od jehož pracovníka získáte odborný posudek. Hydrogeolog se zaměřuje převážně na nalezení dostatečně silného pramene na vašem pozemku a také rozhodne, zda bude lepší použít technologii kopané nebo vrtané studny. Orientačně se pokusí stanovit i hloubku vrtu, takže budete mít jasnější představu o finančních nákladech. Tato částka bude pouze orientační a ve výsledku se může studna relativně prodražit.

K čemu je hydrogeologický posudek dobrý?

Hydrogeologický posudek mimo jiné ochraňuje ostatní podzemní prameny. Projektant vodohospodářských staveb je totiž zodpovědný za případné znečištění nebo za závady. Získaný posudek je tedy klíčovým dokumentem, bez něhož se k výkopovým pracím neposunete, a navíc je součástí celkové projektové dokumentace, kterou budete odevzdávat na vodoprávním úřadu.

Jak ošetřit zasakování dešťových vod?

Legalizace studny není žádná legrace, ovšem hydrogeologický posudek byste mohli potřebovat také v případě řešení zasakování dešťových vod. Podle novelizovaného zákona musí všechny nové nemovitosti prokázat, jak budou nakládat s nakumulovanou dešťovou vodou. Nejčastěji se používá vykopaná jáma vyplněná vrstveným štěrkem různé frakce, která umožňuje postupné zasakování odpadních vod. S veškerou dokumentací a projektem vám pomůže hydrogeolog.

Vybudování vlastní studny je neskutečně papírově náročné. Nebojte se oslovit zkušeného hydrogeologa, který vám vyhotoví špičkový hydrogeologický posudek.