Revize elektro: Pravidelné revize pro bezpečný provoz

13.01.2022

Revize elektro jsou nezbytností v každém provozu s elektrospotřebiči či elektrorozvody. Kontroly byste neměli podceňovat, mohou totiž významně snížit riziko vzniku poškození, s čímž souvisí také riziko úrazu elektrickým proudem.

Revize elektroinstalace

Mezi revize elektro jsou řazeny revize elektroinstalace. Základní elektrorevize probíhá jednou za pět let, ovšem v určitém prostředí je třeba kontroly provádět častěji. Kromě periodických revizí jsou samozřejmostí i mimořádné revize elektra, které se provádí po úpravách či opravách elektroinstalace. Je tak zjištěn celkový stav opravené elektroinstalace a bezpečnost jejího provozu. Pravidelnost revize elektroinstalace a elektrorozvodů se může lišit také podle výskytu osob. Odborníci se postarají o pravidelné kontroly v řádném datu a vám tak odpadnou starosti.

Revize elektrospotřebičů

Další významnou součástí elektrorevizí jsou revize elektrospotřebičů. Ty jsou nutné, pokud provozujete jakýkoliv elektrospotřebič, podléhá totiž předpisům. Revize začíná označením elektrospotřebiče identifikačním číslem, přičemž je založena také revizní karta. Poté je elektrospotřebič proměřen a naměřené hodnoty jsou zapsány do revizních karet. Při revizi je prověřen chod a správná funkčnost spotřebiče. Na závěr obdržíte celkovou zprávu o všech revidovaných elektrospotřebičích.

Revize hromosvodů

Kromě revize elektrozařízení nabízí firma také revize hromosvodů. Hromosvody jsou klíčovou součástí budov, chrání totiž před poškozením majetku a případné škodě na zdraví. Jejich pravidelné kontroly jsou tak velmi důležité, aby byla zajištěna správná funkčnost hromosvodu. Firma je schopna zajistit výchozí, periodické i mimořádné revize hromosvodů.

Revize jsou velmi důležité u různých elektrozařízení a není dobré je podceňovat. Můžete se proto obrátit na profesionály, kteří vám nabídnou své služby a po konzultaci vytvoří kalkulaci ceny.