Revize elektroinstalace aneb proč se vyplatí pravidelné kontroly?

10.12.2020

Prakticky každý z vás má doma alespoň nějaké elektrické zařízení, protože zavedení elektroinstalace se již stalo povinným standardem u nových i starých nemovitostí. Právě u dříve postavených domů ale existuje zvýšené riziko výskytu závady na elektrickém vedení, což by mohlo vyústit nejenom v nepěkný zkrat, ale také ve vyhoření celé domácnosti. To samozřejmě nikdo nechce, a proto se určitě vyplatí provádět pravidelné revize elektroinstalace.

Revize elektroinstalace
Revize elektroinstalace

Nezapomeňte na revizi během kolaudace

Revize elektroinstalace je mimo jiné součástí kolaudačního procesu každé nové nemovitosti. Tato kontrola je nutná nejenom k dokončení celé kolaudace, ale hlavně je podmínkou pro získání elektroměru. Bez něj byste nemohli výhod elektrické energie vůbec využívat. Stačí vám předložení revizní zprávy a přihlášky k odběrnému místu, a po vyřízení nezbytných náležitostí vám technik namontuje vlastní elektroměr.

Jak často by se měly provádět pravidelné kontroly?

Revize elektro a revize elektrozařízení by se samozřejmě měly provádět s určitou pravidelností. Periodicita u rozvodů do 1 000 V je nejčastěji stanovena na 5 let, ovšem velmi záleží na podmínkách, v nichž jsou elektrické kabely rozvedeny. Například ve studeném, horkém nebo vlhkém prostředí se doporučuje kontrola každé 3 roky. V případě mokrého prostředí se musí elektroinstalace kontrolovat každý rok.

Revize je nutná i při větších opravách

Revize elektrospotřebičů a velmi často také revize hromosvodů musí být provedeny i během větších oprav zavedené elektroinstalace. Ptáte se proč? Tato mimořádná kontrola veškerého elektrického vedení zjišťuje celkový stav opravené elektroinstalace, a tím pádem zajišťuje bezpečnost jejího používání. Během revize dochází k odhalení potencionálních nebezpečí nebo závad, které jsou zaznamenány do revizní zprávy.

Oprava hromosvodu a revize elektroinstalace jsou jedny z činností, které provádí zkušený technik. Neváhejte se na něj obrátit v případě poptávky po pravidelné nebo mimořádné kontrole elektrických zařízení.