Společenství vlastníků jednotek – odborné bytové a družstevní poradenství

21.02.2022

Ať už se jedná o společenství vlastníků jednotek, bytové družstvo či další související náležitosti, při řešení různých procesů jistě oceníte pomoc. Abyste nemuseli na složité smlouvy být sami, společnost profesionálů nabízí služby, díky kterým všechny kroky zvládnete a dosáhnete kýženého výsledku.

Společenství vlastníků jednotek

Jedním z častých procesů je založení společenství vlastníků jednotek. To je možné na základě zápisu do veřejného rejstříku vedeného příslušným krajským či městským soudem. A to po předchozím schválení stanov SVJ. Dům musí mít alespoň pět jednotek, přičemž čtyři z nich musí být ve vlastnictví čtyř různých vlastníků. Případně lze SVJ založit jediným vlastníkem všech jednotek. V takovémto případě pak není nutný notářský zápis k přijetí stanov.

Stanovy BD a SVJ

Různé kroky související s bytovými družstvy a společenstvím vlastníků jednotek podléhají stanovám a normám. Společnost vám může poskytnout stanovy BD a SVJ přizpůsobené novým právním předpisům. Nabízí také právní pomoc při zpracování požadavků do již vytvořených stanov BD a SVJ. Ovšem doplnění a úprava stávajících stanov není doporučována, může se totiž stát, že vzhledem k velkým úpravám textu nebudou zahrnuty všechny potřebné změny.

Návrh na vklad do KN

Setkat se můžete také s návrhem na vklad vlastnického práva k jednotce do katastru nemovitostí. Návrh na vklad do KN je tvořen řadou kroků, při kterých oceníte pomoc. Po zapsání prohlášení získáte zpracované smlouvy o převodu jednotky, které se podají na katastr nemovitostí s návrhem na vklad. Následně získáte vyrozumění o provedení vkladu do katastru nemovitostí.

Jednotlivé procesy ohledně domů a bytů mohou být značně komplikované, proto se hodí mít se na koho obrátit. Neváhejte proto a využijte služeb profesionálů.