Technické kontroly pracovních strojů

11.09.2019

Pracovní a stavební stroje mohou vážně ohrozit životy jejich obsluhy i pracovníků, kteří se pohybují v jejich bezprostřední blízkosti. Celou vážnost situace si ale většinou jejich majitelé uvědomí až příliš pozdě. Přitom stačí tak málo a nemusí se nic stát. 

Technická kontrola strojů
Technická kontrola strojů

Jak často je potřeba provádět technické kontroly pracovních strojů?

Technické kontroly pracovních strojů se ze zákona musí provádět jednou ročně. Provádí je vždy jen certifikovaný kontrolní technik, který problematice rozumí a orientuje se v ní - Petr Mansfeld, osvědčení číslo: KT SZP 038. O kontrole musíte dostat vždy řádný protokol, který obsahuje dopodrobna popsané výsledky kontroly. Pokud je stroj v pořádku, kontrolní technik vám rovnou i napíše datum následující kontroly. Jestliže je shledaná závada, musí uvést doporučení, jak ji odstranit.

Opakovaná STK pracovních strojů

STK pracovních strojů platí na jeden rok v případě, že je pracovní stroj v pořádku nebo v případě, že technik objeví jen malou nepatrnou závadu, která se dá bez problémů odstranit snadno a rychle a neohrožuje nijak provoz stroje. Pokud najde vážnou závadu na stroji, která může bezprostředně ohrožovat bezpečnost provozu, platí technická kontrola pouze jeden měsíc. V případě, že má stroj nebezpečné závady, kontrolní technik nedoporučí jeho další využívání, do doby, kdy nebude závada odstraněna a STK ho nevydá. Stroj následně bude muset projít novou technickou kontrolou.

Technická kontrola stroje bývá často zanedbávaná

Je až s podivem, kolik případů zanedbané kontroly se dnes najde. Mnozí provozovatelé strojů na kontroly bohužel nedbají, nebo na ně zapomínají, přestože technická kontrola stroje může zabránit mnohým nechtěným nehodám a katastrofám. Potvrzení o technické kontrole navíc musí být předloženo i v případech nehod, při pojistných událostech nebo v případě pracovního úrazu. Obvykle právě až v těchto situacích mnohým majitelům dojde, že udělali chybu, když kontrolou jejich stroje neprošly.

Buďte zodpovědní a datum kontroly si pečlivě zaznamenejte. Vyplatí se to.