Tepelná čerpadla jsou hudbou ekologicky šetrné budoucnosti

10.07.2020

Budoucnost v ohřevu vody a vytápění představují dle odborníků tepelná čerpadla, a proto jsou ekologicky šetrná tepelná čerpadla více zvýhodňována před klasickými tepelnými zdroji. Zákonitostí a principů ekologických tepelných čerpadel je vyžíváno pro takové stroje, jako jsou chladničky, mrazničky, klimatizace a mnohé druhy vytápění. Ekologická tepelná čerpadla těží cca 70 procent energie z vnějšího prostředí, jež pojímá obrovské kvantum tepelné energie.

Úsporná tepelná čerpadla
Úsporná tepelná čerpadla

Úsporná tepelná čerpadla běžně pracují na principiálním využitkování chladicí hmoty s nízkým bodem varu. Chladicí médium se vypařuje při styku s okolním prostředím, chladicí médium v plynném stavu je poté stlačeno kompresorem, čímž se zdvihne požadovaná teplota pro vytápění, případně pro ohřev teplé vody. V kondenzátoru je teplo předáno topnému médiu, a proto je opět ochlazeno a zkapalněno. Pak dojde k navrácení chladicí hmoty do kompresoru, cyklus se zas opakuje.

Ekologické tepelné čerpadlo vzduch voda funguje na převodu tepla do topné kapaliny přes hydrobox, v němž je zabudován malý elektrokotel. Při nízké venkovní teplotě uvedený elektrokotel dopomáhá tepelnému čerpadlu k dosažení konkrétní teploty. Ekonomicky výhodná tepelná čerpadla vzduch voda pracují při venkovních teplotách až -15 stupňů Celsia. Tato čerpadla se vyznačují nízkými pořizovacími náklady a snadným zabudováním. A tak jsou kondenzační plynové kotle a tepelná čerpadla vzduch voda výhodným investováním.

Společnost IQ energy pomáhá zájemcům o získání státní podpory na snížení energetické náročnosti budov, a to bezplatnými konzultacemi pro běžné občany, ale také pro podnikatele i veřejnou správu. Do roku 2020 v programu Zelená úsporám stát podpoří desítkami miliard zateplení domů, na pořízení pasivního domu, proměny kotlů a jiné další úspory energie. Proto je doporučována konzultace s odborníky, protože na výměnách zastaralých kotlů za šetrné kotle stojí ekologická budoucnost.