Termická analýza důkladně otestuje jakoukoliv látku i minerál

25.11.2020

V běžném životě se s pojmem termická analýza příliš často nesetkáme, avšak v akademickém nebo laboratorním prostředí jde o celkem frekventovaný výraz. A o co vlastně jde? Termická analýza je skupina technik, ve kterých se fyzikální vlastnosti látek měří jako funkce teploty, zatímco jsou tyto látky vystavené kontrolovanému teplotnímu namáhání.  

Zdroj: ictac.org 

Teplota je samozřejmě velmi přesně měřena, a proto je možná důkladná intepretace naměřených hodnot.

Termická analýza
Termická analýza

Za jak dlouho proběhne měření?

Termická analýza se tak využívá především na testování minerálů. Měření vzorků pomocí termické analýzy může provádět pouze odborně proškolený personál ve specializované společnosti. Naprosto zásadní je totiž dodržení určitých podmínek, aby nebylo měření ovlivněno vnějšími vlivy. Pokud jsou dodrženy veškeré aspekty dané normami, obdržíte naměřená data do 24 hodin po odevzdání vzorku. Nezáleží na tom, zda si vyberete metodu DSC nebo TGA, neboť oba způsoby termické analýzy nejsou enormně náročné na čas.

K čemu se hodí použití metody DSC?

Termická analýza metodou DSC - diferenční skenovací kalorimetrie se velmi hodí pro měření teplot tání, teplot skelného přechodu, nebo krystalizace. Díky sofistikovanosti měřícího přístroje DSC Mettler-Toledo je možné provádět i analýzy OOT, OIT, cp či měření kinetik reakcí. 

Jak se hodnotí malé a lehké vzorky?

Termická analýza metodou TGA - termogravimetrie sleduje změnu hmotnosti vzorku, který je ohříván, chlazen, nebo udržován při konstantní teplotě. V praxi se běžně používá pro analýzu ideálně 20mg vzorku. I proto je zde omezena maximální hmotnost vzorku na 5 gramů a jeho objem nemůže být vyšší než 900ul. Tato metoda je schopna analyzovat vzorky v teplotním rozsahu od 20 do 1100 °C s odečitatelností hmotnosti 0,1ug a samozřejmostí je odborná intepretace naměřených výsledků.

Potřebujete otestovat fyzikální vlastnosti nově objeveného materiálu? Obraťte se na speciální laboratoř, kde váš vzorek důkladně otestují.