Termická analýza důkladně otestuje jakoukoliv látku i minerál

25.11.2020

V běžném životě se s pojmem termická analýza příliš často nesetkáme, avšak v akademickém nebo laboratorním prostředí jde o celkem frekventovaný výraz. A o co vlastně jde? Termická analýza je soubor metod, při nichž se na daném vzorku sleduje určitá vlastnost v závislosti na teplotě nebo na čase. Teplota je samozřejmě velmi přesně měřena, a proto je možná důkladná intepretace naměřených hodnot.

Termická analýza
Termická analýza

Za jak dlouho proběhne měření?

Termická analýza se tak využívá především na testování minerálů. Měření vzorků pomocí termické analýzy může provádět pouze odborně proškolený personál ve specializované společnosti. Naprosto zásadní je totiž dodržení určitých podmínek, aby nebylo měření ovlivněno vnějšími vlivy. Pokud jsou dodrženy veškeré aspekty dané normami, obdržíte naměřená data do 24 hodin po odevzdání vzorku. Nezáleží na tom, zda si vyberete metodu DSC nebo TGA, neboť oba způsoby termické analýzy nejsou enormně náročné na čas.

K čemu se hodí použití metody DSC?

Termická analýza metodou DSC - diferenční skenovací kalorimetrie se báječně hodí pro měření teplot tání, teplot skelného přechodu nebo krystalizace. Díky sofistikovanosti měřícího přístroje DSC Mettler-Toledo je možné provádět i analýzy OOT nebo OIT. Za pomoci této metody lze najednou zpracovat až 18 vzorků umístěných ve speciálních kelímcích, což pracovníkům laboratoře značně usnadňuje práci.

Jak se hodnotí malé a lehké vzorky?

Termická analýzy metodou TGA - termogravimetrie se běžně používá pro analýzu menšího počtu miniaturních vzorků. I proto je zde omezena maximální hmotnost vzorku na 5 gramů a jeho objem nemůže být vyšší než 900ul. Na druhou stranu je tato metoda schopna analyzovat vzorky v teplotním rozsahu od 20 do 1100 °C a samozřejmostí je odborná intepretace naměřených výsledků.

Potřebujete otestovat teplotní vlastnosti nově objeveného minerálu? Obraťte se na speciální laboratoř, kde váš vzorek důkladně prozkoumají.