Vedení účetnictví – jaké jsou povinnosti

28.05.2020

Jedna z povinností, která nejvíce straší začínající podnikatele je vedení účetnictví. Co to konkrétně všechno obnáší a znamená a kdo je povinen účtovat? Účetnictví nemusí být takový strašák, jak se zdá. Účetní programy si poradí s tím nejtěžším za vás. Nejdůležitější je vědět, zda ho vůbec musíte vést.

Vedení účetnictví Praha
Vedení účetnictví Praha

Kdo má ze zákona povinnost vést účetnictví

Vedení účetnictví stát nařizuje právnickým osobám, které mají své sídlo na území České republiky. Zahraniční právnické osoby a zahraniční jednotky tuto povinnost mají v případě, že na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů.

Dále musí vést účetnictví organizační složky státu, fyzické osoby, které jsou zapsány v obchodním rejstříku jako podnikatelé, fyzické osoby, které se samy rozhodly účetnictví vést a fyzické osoby, kterým povinnost vést účetnictví nařizuje zvláštní právní předpis. V případě podnikatelů musí vést účetnictví právnická osoba - společnost s ručením omezeným, akciová společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost nebo družstvo.

Jak je to s fyzickými osobami

Fyzické osoby vedou účetnictví jen v několika případech, což může být pro mnohé matoucí. Fyzická osoba tedy musí vést účetnictví v případě, že je zapsaná v obchodním rejstříku, její obrat v předchozím roce přesáhl částku 25 milionů korun, jí to ukládá zvláštní předpis, je společníkem ve společnosti, kde alespoň jeden ze společníků účetnictví vede nebo v případě, že se rozhodne vést účetnictví dobrovolně. Podnikatelé už tak nemohou vést jednoduché účetnictví jako v minulosti. To nahradila daňová evidence.

Fyzické osoby tak mají na výběr

Zatímco právnické osoby musí povinně vést účetnictví, protože jim to nařizuje zákon, fyzické osoby si klidně mohou vybrat - kromě již zmíněných případů, kdy jim to také nařizuje zákon. Vybrat si mohou konkrétně ze tří možností, jak evidovat svoje příjmy a výdaje pro účely stanovení základu daně a to - účetnictví, daňovou evidenci nebo paušální výdaje. Paušální výdaje jsou variantou, kdy jsou fyzickým osobám znatelně sníženy administrativní nároky.

Na začátek je informací hodně, ale po čase se to nebude zdát tak složité. Chce to jen praxi.