Zbrojní průkaz aneb kdo jej může získat?

01.03.2021

Pokud se chcete v dnešní zvláštní době cítit trochu bezpečněji, nebo si jen chcete s přáteli občas odpočinout na střelnici, musíte si bezpodmínečně zřídit zbrojní průkaz. Vlastnictví a používání střelných zbraní je v České republice upraveno zřetelnou legislativou, která nezná výjimek. S vlastnictvím střelné zbraně se totiž pojí i určitá odpovědnost, a proto je třeba absolvovat řadu testů a odborných zkoušek.

Zbrojní průkaz
Zbrojní průkaz

Skupiny zbrojního průkazu

Ještě před započetím procesu získání zbrojního průkazu si dobře rozmyslete, proč jej vlastně chcete. Zbrojní průkaz se dělí na několik různých skupin vzájemně se lišících právě účelem vlastnictví střelné zbraně. Například skupina A opravňuje vlastnit zbraně ke sběratelským účelům a skupinu C by měli mít všichni myslivci, neboť opravňuje vlastnit pušku k loveckým účelům. Skupina E zbrojního průkazu je poté určena k vlastnictví zbraně k ochraně zdraví, života nebo majetku.

Jaké jsou podmínky získání zbrojního průkazu?

Pro získání zbrojního průkazu musí každý žadatel splňovat celou řadu podmínek. Tím je právně ošetřeno, aby vlastníkem střelné zbraně nebyl psychicky labilní člověk, který by poté ohrožoval veřejnost. Žadatel o zbrojní průkaz musí mít trvalé bydliště na území České republiky, musí dosáhnout předepsaného věku, který je rozdílný u konkrétních skupin, a kromě toho musí prokázat i odbornou a zdravotní způsobilost. Samozřejmostí je spolehlivost a trestní bezúhonnost.

Jak zbrojní průkaz získat?

Jako žadatel o zbrojní průkaz pochopitelně musíte absolvovat teoretickou i odbornou přípravu. Pokud umíte alespoň trochu zacházet se vzduchovkou, bude pro vás celý kurz ve střelecké škole o něco jednodušší. V opačném případě nemusíte mít žádné obavy, protože zkušení lektoři vám všechno dopodrobna vysvětlí. Střelecká škola nabízí střelecké kurzy pro všechny skupiny, i když mezi nimi nejsou velké rozdíly. Výuka je prováděna pouze v Praze, ale účastnit se jí může kdokoliv.

Chtěli byste se stát sběratelem historických palných zbraní nebo myslivcem? Zařiďte si zbrojní průkaz, abyste o své střelné zbraně nepřišli a mohli je legálně využívat v rámci získaného oprávnění.